Dịch vụ

Đảm bảo hệ thống luôn vận hành nhanh , luôn có phương án dự phòng và đặc biệt là công tác "dự báo" sự cố thông qua hệ thống thống kê và phân tích sự kiện giúp khách hàng luôn chủ động lường trước mọi tình huống .

Triển khai , lắp đặt hạ tầng mạng , máy chủ

Giúp khách hàng có được một hạ tầng mạng và máy chủ và quy trình quản trị theo đúng chuẩn ITIL.
Bao gồm việc triển khai, cấu hình các thiết bị định tuyến, Coreswitch , Access Switch , cài đặt hệ thống máy chủ (web server, email server, FTP Server, Application Server, IDS/IPS Server, SMS Server, Honeypot Server, Backup/Restore) dựa trên các công nghệ Cisco, Juniper, Astaro, Fortigate, .... VPN Site to Site giữa trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch.

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG AN NINH, AN TOÀN THÔNG TIN

Đảm bảo hệ thống luôn an toàn, kịp thời cảnh báo và dự báo những sự kiện về an toàn thông tin.
Thiết kế, lắp đặt, triển khai hạ tầng Firewall, IDS, IPS, các hệ thống phòng chống tấn công DDoS/DoS, APT, hệ thống sandboxing, hệ thống giám sát, cảnh báo và nhận diện tấn công, quản lý đặc quyền của người quản trị dựa trên các công nghệ PALOALTO, Cisco ASA, F5, Lastline, Xceedium, Juniper Firewall, Fortigate, SIEM

ẢO HÓA, ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Giúp thuận tiện cho việc mở rộng dịch vụ linh hoạt trong quá trình sao lưu, chuyển đổi hệ thống, tiết kiệm thời gian và không gian hosting.
Thiết kế, cài đặt hệ thống ảo hóa, điện toán đám mây trên nền công nghệ Microsoft System Center 2012 Public, Hybrid and Private Cloud.
Thiết kế, cài đặt hệ thống ảo hóa, điện toán đám mây trên nền tảng công nghệ VMWare.

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÔNG TIN

Giúp khách hàng nhận ra những lỗ hổng tiềm ẩn trong công tác kỹ thuật lập trình, triển khai cài đặt hệ thống và lỗ hổng trong quy trình quản trị và vận hành hệ thống.
Penetration Testing Services (Blackbox Test, Whitebox Tesing, Greybox Testing).
IT Internal Audit (Kiểm toán an toàn thông tin nội bộ).

Thiết kế, cài đặt và quản trị cơ sở dữ liệu

Giúp khách hàng có được hệ quản trị CSDL tối ưu, và an toàn.
Cài đặt, cấu hình dịch vụ Oracle Cluster (RAC), Oracle Data Guard.
Dịch vụ tối ưu hóa hệ quản trị cơ sở dữ liệu.