Ban lãnh đạo công ty gồm 3 thành viên: anh Võ Minh Hiếu (Giám đốc), chị Bùi Thị Thanh Hương (Phó Giám đốc), anh Trương Trung Lợi (Phó Giám đốc). Là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cùng với tầm nhìn sâu rộng.

Nhật Cường Software được thành lập với quyết tâm trở thành doanh nghiệp sản xuất phần mềm, Dịch vụ công trực tuyến và phần mềm ERP tốt nhất Việt Nam, mang lại nhiều giá trị đến với cộng đồng.

  • Phó Giám đốc
    Bùi Thị Thanh Hương
  • Giám đốc
    Võ Minh Hiếu
  • Phó Giám đốc
    Trương Trung Lợi