Khách Hàng Tiêu Biểu

Công An Hà Nội

Xây dựng và phát triển các cổng thông tin điện tử chính phủ, phần mềm quản lý và thống kê tình hình lưu trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ủy Ban Nhân Dân TP. Hà Nội

Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước các Quận/Huyện, Phường/Xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trên Cổng thông tin chính egov.hanoi.gov.vn

Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh

Cổng thông tin hochieu.cahn.vn giúp Công dân đăng ký Hộ chiếu trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng, giảm thiểu tình trạng chờ đợi và quá tải của Công dân cũng như Cán bộ hành chính

Sở Giáo Dục và Đào Tạo

Hiện nay việc đăng ký Tuyển sinh đầu cấp ở địa bàn Thành phố Hà Nội dành cho học sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 là vô cùng đơn giản và nhanh chóng với Cổng thông tin Tuyển sinh tsdaucap.hanoi.gov.vn

Đối tác của chúng tôi