Sản phẩm

Cơ sở dữ liệu dân cư

Sản phẩm cho phép mở rộng quản lý với phạm vi lớn hơn, tiện ích hơn cho cơ quan Công an trong việc nhập liệu, quản lý và...

Dịch vụ công trực tuyến liên thông

Giải quyết bài toán về hiện đại hóa bộ máy hành chính nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân.

Một cửa điện tử liên thông

Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức

Phần mềm quản lý giáo dục

Xây dựng trên nền tảng công nghệ cao, đa môi trường, quản lý tập trung và xuyên xuất từ cấp mầm non đến cấp THPT.

Phần mềm tầm soát ung thư

Giải quyết bài toán về quản lý, thống kê hiện trạng tỉ lệ bệnh nhân ung thư ngày càng tăng.

Phần mềm quản lý hồ sơ sức khoẻ

Phần mềm có đầy đủ các tính năng tiên tiến cho phép lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của hàng triệu người.

Đăng ký hộ chiếu trực tuyến

Giải quyết trọn vẹn bài toán về thủ tục cấp hộ chiếu. Nền tảng web-based, dễ dàng sử dụng

Phần mềm lưu trú trực tuyến

Giải quyết việc đăng ký và quản lý lưu trú, thay thế phương thức đăng ký lưu trú truyền thống

Phần mềm quản lý tội phạm

Cho phép dễ dàng quản lý tiền án, tiền sự, xuất báo cáo thống kê. Tăng hiệu quả quản lý.

Giải pháp Quản lý tổng thể doanh nghiệp - PROERP

ProERP là một hệ thống phần mềm quản lý tổng thể dành cho doanh nghiệp và các tổ chức.

Ứng dụng văn phòng điện tử - EOffice

Hệ thống thuần Việt, tối ưu hoá các hoạt động cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.