Giải Pháp Chính Phủ Điện Tử

Hệ thống Quản lý Tổng thể Cơ quan Nhà nước (SAMS)

eSAMS là hệ thống chính quyền điện tử, phần mềm quản lý tổng thể dành cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh/thành phố. Nó là một hệ thống tích hợp dùng chung cho tất cả các sở, ban ngành và các cấp (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã).

Hệ thống eSAMS giúp liên kết toàn bộ bộ máy hành chính trên toàn tỉnh/thành phố thành một hệ thống duy nhất, giúp các các cơ quan nhà nước kết nối, phối hợp và cộng tác với nhau một cách hiệu quả hơn.

Nền tảng hệ thống

Các phân hệ xử lý tác nghiệp

Trái tim của hệ thống chính là các phân hệ xử lý tác nghiệp cho từng lĩnh vực như: tư pháp, doanh nghiệp, tài nguyên - môi trường, xây dựng, giao thông, y tế, nông nghiệp, văn hóa... giúp cán bộ công chức xử lý công việc một cách thuận lợi, nâng cao hiệu quả công việc đồng thời cũng tạo cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho từng lĩnh vực. Từ nền tảng đó, các cơ quan nhà nước cung cấp các dịch vụ trực tuyến mức 3, mức 4 liên kết với hệ thống xử lý nghiệp vụ.

Xu hướng công nghệ

Ứng dụng trên thiết bị di động

Hiện nay việc sử dụng điện thoại, nhất là điện thoại thông minh ngày càng phổ biến. Do đó, chúng tôi ưu tiên xây dựng các ứng dụng và dịch vụ trên các thiết bị di động: từ việc kết nối giữa người dân và các cơ quan nhà nước qua tin nhắn văn bản cho đến cung cấp các ứng dụng dịch vụ công trên các thiết bị di động.

Việc cung cấp dịch vụ công trên thiết bị di động sẽ giúp người dân truy cập dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời hệ thống cũng cung cấp giao diện truy cập cho các lãnh đạo cấp cao qua thiết bị di động, giúp các lãnh đạo kiểm soát tốt hơn công việc của mình.

Bài toán tối ưu hóa

Tích hợp xử lý dữ liệu lớn (Big Data)

Việc xây dựng một hệ thống tích hợp sẽ giúp các tỉnh/thành phố càng thu thập được khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn như điều tra thống kê, tiếp nhận, xử lý dịch vụ trực tuyến,... tập hợp tất cả các dữ liệu này sẽ trở thành kho dữ liệu lớn của hệ thống chính quyền điện tử.

Việc khai thác sử dụng dữ liệu lớn sẽ giúp một số lợi ích như sau:

- Hỗ trợ cho các lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn: Việc xử lý, phân tích dữ liệu lớn trong thời gian thực sẽ giúp các lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn.

- Nâng cao kết quả công việc: Khai thác dữ liệu lớn mang lại khả năng dự đoán kết quả và các kịch bản có thể xảy ra từ đó giúp việc giải quyết công việc được hiệu quả hơn.

- Xác định và giảm thiểu sự không hiệu quả: Bằng cách khai thác dữ liệu lớn được tạo ra trong quá trình xử lý, các cơ quan có thể tìm ra các khâu không cần thiết của quy trình xử lý hiện tại, từ đó giúp cho việc cải tiến quy trình được hiệu quả hơn.

- Nâng cao năng suất: Với những công cụ tốt, những cán bộ bình thường cũng có thể làm việc với các tập dữ liệu lớn để tìm kiếm thông tin, đưa ra các quyết định tốt hơn cho công việc được giao.

- Nâng cao việc phục vụ và tính minh bạch: Với việc quản lý và xử lý dữ liệu lớn một cách đúng đắn, các cơ quan có thể cung cấp thông tin cho các công chúng một cách rộng rãi

- Giảm tội phạm và các mối đe dọa an ninh: Phân tích dữ liệu lớn là chìa khóa để giúp các cơ quan an ninh xác định được các thông tin ẩn, các thông tin nguy cơ,... để từ đó phát hiện ra các mối đe dọa cụ thể đối với an ninh.