NCSW hỗ trợ Sở Tài chính vận hành chính thức 100% DVC trực tuyến

18/12/2017 | Thanh Xuân

Ngày 15/12/2017, Nhật Cường Software phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai vận hành chính thức 100% Dịch vụ công trực tuyến cho Sở Tài chính.
Trong thời gian qua, Nhật Cường Software đã tích cực hỗ trợ, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các chuyên viên công nghệ thông tin của Sở Tài chính triển khai: Khảo sát quy trình nghiệp vụ, xây dựng các chức năng phần mềm, đào tạo, chuyển giao và vận hành thử nghiệm đối với các dịch vụ công trực tuyến mức 3, đến nay đã đủ điều kiện để đưa vào cận hành chính thức.
Triển khai từ năm 2016, tính đến ngày 15/12, 100% Dịch vụ công trực tuyến mức 3 của Sở Tài chính đã được vận hành chính thức trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Thành phố (http://egov.hanoi.gov.vn) đảm bảo vận hành dịch vụ công trực tuyến kịp thời, có hiệu quả và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố
Hi vọng nối tiếp thành công của Sở Tài chính sẽ có thêm nhiều Sở triển khai thành công các dịch vụ công trực tuyến và Nhật Cường Software rất hân hạnh được đồng hành cùng Thành phố, Sở, Ban/ Ngành, Quận/Huyện, Xã/Phường trong việc xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh cho thủ đô Hà Nội.