Tăng tốc trước ngày triển khai dịch vụ công cấp huyện

10/07/2017 |

Từng bước thay đổi cách thức quản lý ngày càng hiện đại, giảm bớt áp lực từ những thủ tục cồng kềnh của phương thức cũ, góp phần không nhỏ cho sự phát triển chung toàn thành phố, Nhật Cường Software tin rằng cùng với sức mạnh của công nghệ những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa tới cộng đồng.

Trọng trách lớn lao mà chúng ta đang đảm nhiệm

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Nhật Cường Software đã được lãnh đạo Thủ đô tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho 34 huyện, 580 xã phường và các sở ban ngành. Đây là vinh dự vô cùng lớn và theo đó cũng là trách nhiệm không hề nhỏ đối với đội ngũ nhân viên Nhật Cường Software.

Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Dịch vụ công trực tuyến được chia thành 4 cấp độ:

- Cấp 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó

- Cấp 2: Là dịch vụ công trực tuyến cấp 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Cấp 3: Là dịch vụ công trực tuyến cấp 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Cấp 4: Là dịch vụ công trực tuyến cấp 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Trong năm nay với chỉ tiêu hoàn thành 60% trên tổng số hơn 1800 dịch vụ công công toàn thành phố, Nhật Cường Software với đội ngũ nhân viên tài năng, đã và đang làm việc không ngừng nghỉ, mang những sản phẩm tốt nhất đến với người dân thủ đô, góp phần đưa Hà Nội thành địa phương dẫn đầu về triển khai dịch vụ công trên cả nước.

Giai đoạn 1 triển khai dịch vụ công cấp 3

Tiếp nối những thành công trước đó, ngày 15/7 tới đây, Nhật Cường Software tiếp tục triển khai vận hành chính thức 10 dịch vụ công cấp huyện về quản lý đô thị, tư pháp, thông tin và truyền thông cho 18 huyện trên địa bàn Hà Nội. Trước ngày vận hành chính thức là lịch trình vô cùng gấp rút cho công tác chuẩn bị. Sau khi lập tài khoản cho danh sách cán bộ mà Sở Thông Tin và Truyền thông gửi, sẽ là thời điểm Team Hỗ trợ và Đào tạo thực hiện cài đặt phần mềm cho các huyện, đào tạo cán bộ về phương thức vận hành.

Những chuẩn bị cuối cùng từ Team Hỗ trợ và Đào tạo

Hôm nay là ngày đầu tiên Nhật Cường Software tiến hành cài đặt phần mềm tại các huyện. Theo anh Thành Trung thành viên tổ Hỗ trợ và Đào tạo thì mặc dù phần mềm đã hoàn thiện, tuy nhiên việc cài đặt tại một số địa phương còn chút khó khăn bởi cơ sở hạ tầng không thực sự tốt và trình độ tin học các cán bộ còn hạn chế, mặc dù vậy team vẫn rất nỗ lực để đảm bảo đủ số máy chạy mỗi địa phương và hướng dẫn chi tiết cho các cán bộ về quy trình thực hiện. Khối lượng công việc lớn cùng với lịch trình vô cùng gấp rút, các thành viên trong tổ Hỗ trợ và Đào tạo đã làm việc không ngừng nghỉ, hoàn thành tốt nhất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Chúc cho những nỗ lực của các thành viên trong dự án dịch vụ công sẽ đạt kết quả tốt, mang về nhiều thắng lợi hơn nữa cho Nhật Cường Software.