Tin tức

Nhật Cường vinh dự nhận Giấy chứng nhận sản phẩm Phần mềm "Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện tử"

1/2/2019 12:00:23

Tin vui cuối năm, mới đây, Nhật Cường được nhận Giấy chứng nhận từ Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Tin học hóa với sản phẩm Phần mềm "Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện tử".

Nhật Cường vinh dự là đơn vị thứ 2 trên cả nước đạt được chứng nhận này vào những ngày cuối cùng của năm (10/1/2019) sau đơn vị đầu tiên 8 ngày.

Chứng nhận "Phần mềm "Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện tử" ver 2.0 của Nhật Cường:
- Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng, hiệu năng và an toàn bảo mật;
- Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT; đáp ứng yêu cầu kết nối với Cổng DVC quốc gia;
- Sản phẩm có phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động thông minh.

Tung hoa tung hoa😍 Chúc mừng DVC, chúc mừng Nhật Cường!

 

Đọc thêm tin tức đời sống công nghệ tại Nhật Cường Software news