Thay đổi người đại diện pháp luật của Nhật Cường Software

30/03/2018 |

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác.

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc như sau:

Thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường. Ông Bùi Quang Huy (sinh năm 1974, CMND số 011855174) sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường, thay thế cho Ông Võ Minh Hiếu kể từ ngày 02/04/2018.

Vậy chúng tôi xin trân trọng thông báo các Quý khách hàng và Quý đối tác được biết để phối hợp trong các công việc liên quan.

Đại diện công ty
Phó Giám Đốc
Bùi Thị Thanh Hương