Tin tức

Phần mềm MESO giúp Bệnh viện Đức Giang nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

13/3/2019 10:30:52 Mạc Minh Tuấn

Những năm gần đây xu hướng áp dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý bệnh viện ngày càng phổ biến. Việc có một phần mềm quản lý một cách tổng thể các công việc trong bệnh viện không chỉ giúp các y bác sĩ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn giúp lãnh đạo bệnh viện kiểm soát tốt hơn mọi hoạt động vận hành bệnh viện. 

Những năm gần đây xu hướng áp dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý bệnh viện ngày càng phổ biến. Việc có một phần mềm quản lý một cách tổng thể các công việc trong bệnh viện không chỉ giúp các y bác sĩ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn giúp lãnh đạo bệnh viện kiểm soát tốt hơn mọi hoạt động vận hành bệnh viện.

Với việc áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện toàn diện MESO của nhà cung cấp Nhật Cường Software, bệnh viện Đức Giang đang hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện không giấy tờ, nâng cao chất lượng dịch vụ.

 

Thẻ: