Tin Tuyển Dụng

Chúng tôi hiểu được giá trị con người trong mỗi thành công của công ty. Chúng tôi đang cần tuyển dụng những nhân sự có năng lực, tâm huyết đồng hành cùng sự phát triển của
Nhật Cường Software.

Các vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc:

• Phân tích, thiết kế phần mềm;
• Khảo sát và nghiên cứu sơ bộ hệ thống;
• Nghiên cứu lĩnh vực, phân tích nghiệp vụ và các yêu cầu người sử dụng;
• Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp quản lý;
• Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ;
• Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối;
• Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến khảo sát và phân tích;
• Báo cáo và tổng hợp kết quả kháo sát và phân tích Trưởng dự án và Giám đốc.
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, thiết kế
• Hiểu biết sâu về quy trình sản xuất phần mềm, quy trình lấy yêu cầu và quy trình phân tích, thiết kế phần mềm
• Sử dụng thành thạo UML và các chuẩn phân tích, thiết kế phần mềm
• Ưu tiên cho ứng viên hiểu biết sâu về lập trình trên môi trường .NET, CSDL Oracle
• Có kỹ năng viết tài liệu
• Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, sẵn sàng làm việc thêm giờ nếu công việc yêu cầu.
• Kỹ năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Ứng tuyển

Mô tả công việc:

• Đọc tài liệu, nắm bắt nghiệp vụ đã phân tích sẵn;
• Lập trình các phần mềm, phân hệ thuộc dự án trên nền tảng .Net;
• Tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp kỹ thuật;
• Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm;
• Báo cáo kết quả công việc cho quản lý;
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Khoa học máy tính hoặc tương đương
• Có kinh nghiệm lập trình ứng dụng desktop.
• Thành thạo C#
• Có kiến thức về WebServices, Oracle, Crystal Report, Third Component
• Có hiểu biết về phần mềm quản lý là một lợi thế.
• Đam mê phát triển phần mềm
• Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao, sẵn sàng làm việc thêm giờ nếu công việc yêu cầu.
• Có tính cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao.
• Khả năng nắm bắt, học hỏi, tư duy logic, sáng tạo.
• Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Ứng tuyển

Mô tả công việc:

• Đọc tài liệu, nắm bắt nghiệp vụ đã phân tích sẵn;
• Phát triển website và các ứng dụng web bằng ngôn ngữ C#, ASP. NET
• Tham mưu những phát kiến và sáng tạo về Website.
• Báo cáo kết quả công việc cho quản lý;
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng trên web
• Thành thạo ASP.NET, MVC 4-5-6,Webservices, HTML/CSS, Javascript (JQuery, JSON)...
• Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao, sẵn sàng làm việc thêm giờ nếu công việc yêu cầu.
• Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.
• Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Ứng tuyển

Mô tả công việc:

• Kiểm tra chất lượng phần mềm trên đa môi trường;
• Đọc tài liệu, nắm bắt nghiệp vụ đã phân tích sẵn
• Viết Test case; Lập Test Plan; Test Data.
• Thực hiện Test, phân tích lỗi, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả Test.
• Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm.
• Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc tương đương.
• Có kiến thức kiểm tra, phát hiện lỗi phần mềm.
• Sử dụng công cụ hỗ trợ ghi nhận, quản lý lỗi.
• Có kỹ năng viết tài liệu.
• Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu áp lực cao, sẵn sàng làm việc thêm giờ nếu công việc yêu cầu.
• Có tính cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao.
• Khả năng nắm bắt, học hỏi, tư duy logic.
• Có hiểu biết về phần mềm quản lý là một lợi thế.

Ứng tuyển

Mô tả công việc:

• Building and developing IOS technology
• Build modules for IOS
• Report the results of work to the manager;
• Expenses for work will be discussed in detail during the meeting.

Yêu cầu công việc:

- Have at least 2 years of professional experience in iOS, either Obj-C or Swift.
- Strong about Algorithm.
- Strong about OOP, Design Pattern.
- Must have research skill.
- Strong knowledge of iOS SDK, different versions of iOS, and how to deal with different screen sizes.
- Familiarity with RESTful APIs to connect iOS applications to back-end services.
- Strong knowledge of Apple UI design principles, patterns, and best practices.
- Experience with offline storage, image/graphics, threading, and performance tuning.
- Knowledge of the open-source iOS ecosystem and the libraries available for common tasks

Ứng tuyển

Mô tả công việc:

Building and developing Android technology
Build modules for Android
Report the results of work to the manager;
Expenses for work will be discussed in detail during the meeting.

Yêu cầu công việc:

2+ years expertise in Android development.
Good understanding about OOP, Algorithm and Design Pattern
Must have research skill.
Good understanding of Java architecture.
Good understanding of Android architecture.
Understanding of data structures and algorithms.
Strong coding skills, produces clean and beautiful code.
Experience with offline storage, image/graphics, threading, and performance tuning.
Familiarity with RESTful APIs to connect android applications to back-end services.
Have experience push up application to Play Store is a big plus.

Ứng tuyển

Mô tả công việc:

• Xây dựng các phần mềm trên nền tảng Android
• Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu các hệ thống đang có;
• Báo cáo kết quả công việc cho quản lý
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình Android
• Sử dụng thành thạo ngôn ngữ JAVA, hiểu sâu về JAVA Core và Android SDK.
• Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server qua các giao thức TCP/IP, Websocket, WebService.
• Nắm vững các khái niệm lập trình hướng đối tượng OOP
• Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao, sẵn sàng làm việc thêm giờ nếu công việc yêu cầu.
• Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.
• Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Ứng tuyển

Mô tả công việc:

• Xây dựng các phần mềm trên nền tảng iOS
• Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu các hệ thống đang có;
• Báo cáo kết quả công việc cho quản lý;
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình trên nền tảng iOS
• Nắm vững ngôn ngữ lập trình Objective C, Swift language và môi trường phát triển XCode.
• Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server qua các giao thức TCP/IP, Websocket, WebService và JSON/XML
• Kiến thức về OOP, Design patterns
• Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao, sẵn sàng làm việc thêm giờ nếu công việc yêu cầu. Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.
• Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Ứng tuyển